Home

OVER DE SENIORENRAAD

 

De Seniorenraad Kerkrade is een in 1993 opgerichte stichting. 24% van de bevolking in Kerkrade is 65 jaar of ouder. Een grote groep dus, met eigen wensen en problemen, die behoefte hebben aan specifieke belangenbehartiging. De Seniorenraad is hiertoe het platform bij uitstek.

Belangenbehartiger van ouderen in Kerkrade.

De Seniorenraad Kerkrade adviseert  de gemeente Kerkrade en (gezondheids)zorg- en welzijnsinstellingen over zaken in het algemeen die ouderen aangaan. De Seniorenraad is dan ook hét overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen.


Lees Meer

Het bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de raad. Naast een onafhankelijk voorzitter kan de Raad ook een aantal leden benoemen die niet beschikken over een achterban. Het aantal bestuursleden bedraagt maximaal 14.

Lees meer

Betrokken Projecten

 

De Seniorenraad Kerkrade is betrokken bij verschillende projecten.

Vitaal oud worden in Kerkrade, kan dat?


Symposium 2018:

De term vitaliteit wordt vandaag de dag steeds vaker in verband gebracht met een gezonde levensstijl en met zo lang mogelijk gezond blijven.

Oud worden in eigen huis,

ook in Kerkrade


Aan oudere huiseigenaren advies geven over de mogelijkheden om met kleine aanpassingen langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Kerkrade in balans

Valpreventie


In samenwerking met professionele organisaties worden vrijwilligers geschoold, om actief het valrisico bij ouderen op te sporen.

Copyright 2018 @ RRLogo

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.