Bestuur

Het Bestuur

 

De leden van het bestuur worden benoemd door de raad. Naast een onafhankelijk voorzitter kan de Raad ook een aantal leden benoemen die niet beschikken over een achterban. Het aantal bestuursleden bedraagt maximaal 14.

Een aantal bestuursleden wordt op voordracht van diverse Kerkraadse ouderenorganisaties benoemd.


Dit zijn:

 • De afdeling Kerkrade van de KBO
 • De Centrale voor Ouderen Kerkrade
 • De Netwerkgroep Senioren Parkstad Limburg FNV
 • CNV Senioren
 • Kring Parkstad van de Unie
 • Het Ouderen Overleg van Impuls

Draagvlak


Door haar samenstelling heeft de Raad een breed draagvlak in Kerkrade en een goed beeld van de knelpunten. Naast hun werk als bestuurslid hebben de leden van de Raad vaak zitting in diverse stuur- en of werkgroepen zoals het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade, de Cliƫntenraad Werk en Inkomen, de drie Kerkraadse bewonersplatforms of de klankbordgroep van Omnibuzz (doelgroepenvervoer).

Bestuursleden:


 • Wim Beulen
 • Wiel Hanneman
 • Elly van Huet
 • Margriet van Leusen (voorzitter)
 • Jo Linders
 • Thea Lurken-Ploum (penningmeester)
 • Guus Mouwen (secretaris)
 • Ernst Peters
 • Truus Ploum


Copyright 2018 @ RRLogo

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.