Eerstelijnsverblijf

Ouderen blijven langer thuis wonen!

 

In samenwerking met het Pluspunt Ouderenzorg, Impuls en de Gemeente Kerkrade organiseert de Seniorenraad Kerkrade een drietal informatiebijeenkomsten bij u in de wijk.


Tijdens deze middag wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van kortdurende opname in een logeerhuis of een Eerste Lijns Verblijf.


Van een logeerhuis kunt u gebruik maken als de mantelzorger (partner, kind, familielid) tijdelijk niet in staat is om voor u te zorgen. Deze kortdurende voorziening kunt u via de WMO aanvragen.


Van een Eerste Lijns Verblijf in een verpleeghuis kunt u wellicht gebruik maken als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis en nog niet direct naar huis kunt.


 Tijdens deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over de voorzieningen in uw wijk, om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.


Na de pauze zal de heer Guldemond u meenemen naar het Concept PLusPunt Ouderenzorg.

Binnen het PlusPunt werken specialisten samen met uw huisarts.


Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.


De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

Woensdag    6 november:   Catharinahoes,  Lambertistraat 12,         Kerkrade-Holz

Woensdag  20 november:   Westhoes,          Anemonenstraat 16,      Kerkrade-West

Donderdag 21 november:   Bistro-Socio,      Terbruggen 16,               Kerkrade-Noord/Eygelshoven

 

Inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Toegang gratis ! Koffie, thee met iets lekkers staan voor u klaar.

Copyright 2018 @ RRLogo

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.