Projecten

Projecten waarbij de Seniorenraad betrokken is:

De Seniorenraad heeft de laatste jaren een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk adviseerde de Raad schriftelijk, gevraagd of ongevraagd aan het gemeentebestuur van Kerkrade. Inmiddels is de positie van de Seniorenraad gegroeid van adviserend naar co-productief en cocreatief meedenken over zaken en beleid die ouderen in onze gemeente aangaan. Bovendien neemt de Seniorenraad vaak het eerste initiatief tot het opzetten van projecten.


Enkele voorbeelden zijn:


Infobijeenkomsten 2019: Kortdurend verblijf voor ouderen

Ouderen blijven langer thuis wonen!

Maar wat als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis en u kunt nog niet naar huis?
Om antwoorden hierop te geven heeft de Seniorenraad Kerkrade informatiebijeenkomsten georganiseerdmet als thema: "Kortdurend verblijf voor ouderen"

Een samenwerking tussen huisartsen, specialisten, ouderenzorg en WMO


Klik hier voor de pagina over de bijeenkomstenSymposium 2018: "Vitaal oud worden? Dat kan in Kerkrade!"

In 2018 bestaat de Seniorenraad Kerkrade 25 jaar. Een mooie gelegenheid om de aandacht te vestigen op de senioren in onze stad, waar ± 11.000 65-plussers wonen. Wij doen dit in de vorm van een symposium rondom het thema vitaliteit. De term vitaliteit wordt vandaag de dag steeds vaker in verband gebracht met een gezonde levensstijl en met zo lang mogelijk gezond blijven. Belangrijk, maar moeilijk te beantwoorden is hierbij de vraag hoe senioren, ook met beperkingen, zelf een bijdrage kunnen leveren aan het vitaal ouder worden. En hebben zij wellicht behoefte aan ondersteuning? Tijdens het symposium wordt naar vitaliteit gekeken vanuit verschillende perspectieven.


Klik hier voor de pagina over het symposium


Eenzaamheidsproject

In dit project worden 65 + actief benaderd en bezocht. Uit een burgeronderzoek van de GGD, bleek dat een groot aantal ouderen in Kerkrade gevoelens van eenzaam kende. Hierbij gaat het met name om weinig of geen contact hebben met andere mensen. Het project richt zich op het herkennen van sociale eenzaamheid. Tijdens een gesprek met de huishoudelijke hulp en of vrijwilliger worden de vragen en behoeften van de desbetreffende oudere in kaart gebracht. Dit betekent dat de hulp en of vrijwilliger de oudere actief op weg helpt naar de mogelijkheden en voorzieningen in de buurt. Een persoonlijke toeleiding naar wijkactiviteiten werkt ook hier drempelverlagend. Daarnaast is er een meldpunt opgestart, hier kunnen burgers terecht met vragen en of signalen m.b.t. eenzaamheid. Dit

project is gestart in 2017 in Kerkrade Noord. Eind 2018 aanvang 2019 zijn alle ouderen in de gemeente Kerkrade bezocht.


Het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten

Hierin vervullen leden van de Seniorenraad een actieve rol, te denken valt aan het BIB, dit is het Bewonersinitiatief op de Bossen en de werkgroep in Kerkrade-West. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de positie van ouderen in de wijk, maar wordt ook gezamenlijk nagedacht over activiteiten voor jong en oud, om zo te komen tot een leefbare en veilige wijk.


Kerkrade in balans of Valpreventie

In samenwerking met professionele organisaties worden vrijwilligers geschoold, om actief het valrisico bij ouderen op te sporen. De ouderen worden thuis door vrijwilligers bezocht, deze geven dan een passend advies om het valrisico tegen te gaan.


Oud worden in eigen huis, ook in Kerkrade

Aan oudere huiseigenaren advies geven over de mogelijkheden om met kleine aanpassingen langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Het realiseren van een senioren-woonadviseur. De woonadviseur adviseert oudere woningeigenaren bij het maken van een voor hun passende keuzes. Door deze ondersteuning kunnen ouderen wellicht beter overzien of zij al of niet hun woning verkopen.

Copyright 2018 @ RRLogo

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.